argosystem

EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE

Moje konto | Zawartość koszyka | Zamówienie
 

Kategorie
Kotły na paliwa stałe->
Kotły gazowe->
Wymienniki ciepła->
Ogrzewanie->
Zbiorniki akumulacyjne->
Zestawy solarne->
Wkłady kominowe
Akcesoria instalacyjne->
Filtry do wody

Nowości
więcej
Zbiornik z dolną wężownicą PSS 500L
Zbiornik z dolną wężownicą PSS 500L
3144,00zł
2564,55zł

Szukaj
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane

Korzystanie z serwisu Korzystanie z serwisu
Warunki które musi spełnić klient aby nabyć produkty w sklepie internetowym Argo
  Klientem i jednocześnie nabywcą w sklepie internetowym firmy Argo może zostać każda osoba która ma ukończone 18 lat. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą dokonywać zakupów w sklepie internetowym za pośrednictwem rodziców lub opiekunów.
Zasady zamawiania produktów w sklepie internetowym Argo.
  1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy znajdujący się po adresem argosystem.pl, jak również e-mailem na adres argouw1@wp.pl .
  2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu stacjonarnego - po odebraniu i zarejestrowaniu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
  3. Klienci posiadający skrzynkę e-mail są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną lub w innych przypadkach telefonicznie.
  4. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
  5. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (faktura VAT)

Regulamin płatności.
 • Na stronie internetowej podajemy ceny brutto produktów.
 • Do cen towarów doliczamy koszty przesyłki według taryf Poczty Polskiej, oraz firmy kurierskiej.
 • Należność za zamówiony towar pobierana jest przez osobę dostarczającą przesyłkę lub może zostać wpłacona na nasze konto bankowe.
 • Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto P.H.U. ARGO Dworcowa 1 84-100 Swarzewo : BRE Bank S.A. nr r-ku: 06114020040000370254287255
 • Po dokonaniu wpłaty należy przesłać faksem potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na numer faksu 058 673 09 81 z dopiskiem "zamówienie w sklepie internetowym".
 • Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie i otrzymania faksem potwierdzenia wpłaty na konto firmy Argo.
Regulamin dostaw produktów zamówionych.
 • Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi telefonicznie termin dostawy.
 • Jeżeli zamówienie zostało potwierdzone do godz. 15, to przesyłka zostanie dostarczona w terminie od 48 godzin do siedmiu dni obejmujących dni robocze.
Obowiązek odbiorcy
  W momencie dostawy klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki :
  • czy opakowanie jest nie uszkodzone, zawartości
  • czy w przesyłce jest wszystko to co na fakturze, zgodności przesyłki z zamówieniem
  • czy jest to co było zamawiane.
  W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń klient musi umieścić stosowną adnotację na liście przewozowym. Obowiązkiem osoby dostarczającej jest umożliwienie odbiorcy sprawdzenia przesyłki.
Warunki jakie musi spełnić klient aby dokonać zakupów .
  Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków. Każde kolejne wejście do Sklepu, z zachowaniem przysługujących Klientowi praw do składania zamówień wymaga podania loginu i hasła Klienta, zgodnie z formularzem rejestracyjnym. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych Argo. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Argo w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ FORMY POTWIERDZEŃ.
  1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i przesłanie go do Obsługującego.
  2. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Obsługujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Obsługujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
  3. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.
  4. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
  5. Zamówienia można składać 7dni w tygodniu 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
  6. Po zweryfikowaniu formularza zamówienia Obsługujący wysyła do Klienta list e-mail zawierający specyfikację zamówienia. Po zapoznaniu się z nim Klient jest zobowiązany dokonać wstępnego potwierdzenia zamówienia poprzez odesłanie otrzymanego listu e-mail.
  7. O dokonanie ostatecznego potwierdzenia złożonego zamówienia Obsługujący zwraca się do Klienta telefonicznie lub poprzez przesłanie listu e-mail w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wstępnego potwierdzenia zamówienia. Dokonanie ostatecznego potwierdzenia złożonego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy Sprzedaży.
  8. W przypadku, gdy skontaktowanie się z Klientem w terminie określonym w punkcie 7 powyżej, okaże się - z przyczyn leżących po stronie Klienta - niemożliwe, termin potwierdzenia zamówienia zostaje przedłużony do 48 godzin.
  9. Jeżeli, pomimo dochowania wszelkich określonych powyżej formalności, uzyskanie potwierdzenia złożenia określonego zamówienia okaże się niemożliwe, złożone zamówienie zostanie anulowane.
  10. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
II. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI
  1. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta poprzez przedstawiciela firmy Argo, przedstawiciela firmy spedycyjnej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
  2. Zamówione Produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
   Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:
   • gotówką przy odbiorze produktu,
   • przelewem bankowym,
  3. Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest przedstawiciel firmy Argo, pracownik firmy spedycyjnej lub pracownik Poczty Polskiej S.A.
  4. W przypadku, gdy wybraną przez Klienta formą płatności jest gotówka, pieniądze za zakupiony Produkt, po uprzednim pokwitowaniu jego odbioru, należy przekazać upoważnionemu pracownikowi firmy spedycyjnej lub pracownikowi Poczty Polskiej lub przedstawicielowi firmy Argo.
  5. Dokładny termin dostawy będzie ustalany bezpośrednio z Klientem.
  6. W przypadku większych zamówień Obsługujący zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.
  7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do biura Obsługującego oraz potwierdzenia przez Obsługującego.
  8. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Obsługującego ostatniego elementu danego zamówienia.
III. GWARANCJA. RĘKOJMIA. ZWROTY TOWARÓW. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
  1. Zakupione i dostarczone Produkty są objęte gwarancją producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Obsługującym lub bezpośrednio z odpowiednim serwisem. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje po odbiorze Produktu. Postępowanie gwarancyjne zgodne jest z warunkami udzielonej gwarancji.
  2. Obsługujący uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu Produktu.
  3. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej lub pracownika Poczty Polskiej.
  4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej lub pracownika Poczty Polskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej lub pracownikiem Poczty Polskiej protokołu reklamacyjnego.
  5. Reklamacje składane są zgodnie z kartą gwarancyjną. W przypadku braku wskazania innego miejsca, należy je składać w siedzibie Obsługującego
  6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Produktu do właściwego serwisu gwarancyjnego/punktu sprzedaży.
  7. Klient może - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn składając Obsługującemu stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania Klientowi Produktu, a gdy Umowa dotyczy świadczenia usług w terminie dziesięciu dni od zawarcia Umowy.
  8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 7 nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
   • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7;
   • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
   • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
   • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
Dalej

Koszyk
więcej
1 x Zawór termoregulacyjny TV 25/72
455,10zł

Promocje
więcej
Zbiornik z dolną wężownicą PSS 825L
Zbiornik z dolną wężownicą PSS 825L
3429,00zł
2774,88zł

Informacje
Wysyłka i zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

Bestsellery
01.Klapa zwrotna BUG-1"
02.Laddomat 21-zespól ładująco-zabezpieczający do kotłów stałopalny
03.Kocioł Atmos DC 22S
04.Zawór termoregulacyjny TV 32/72
05.Zbiornik akumulacyjny (buforowy) PS 1000L bez izolacji.
06.Pellets Fuzzy Logic 25kW z sandą lambda
07.Pellets Fuzzy Logic 75kW z sandą lambda
08.Zawór bezpieczenstwa termostatyczny DANFOSS BVTS-1,3 kapilara
09.Zbiornik akumulacyjny (buforowy) PSI 825L izolowany.
10.Izolacja zbiornika DUKLA AK 750l

Recenzje
więcej
Kocioł Atmos DC 22S
Polecam ten piec, naprawdę trafiony zakup. Kupiłem z serwisu ..
5 z 5 gwiazdek!

 16 kwietnia 2021   7427833 wywołań od 28 marca 2007  

Copyright © 2007 Argosystem.pl